Antiformi

Poimu, jossa kerrokset muodostavat ylöspäin kaartuvan (kuperan) kaaren ja jossa kerrostumisjärjestys ei ole selvillä; vrt. synformi.