Skip to content

GTK tekee geofysiikan mittauksia Kuusamon ja Posion kuntien alueilla vuosina 2024 ja 2025

Painovoimaa mitataan liikuteltavalla mittalaitteella, joka asetetaan kolmijalkaiselle jalustalle noin viisi minuuttia kestävän mittauksen ajaksi. Mittalaitteen tarkka sijainti mitataan satelliittipaikannuslaitteistolla. Kuvassa ryhmäpäällikkö Reijo Sormunen GTK:sta.

GTK:n maastotiedote

GTK tekee geofysiikan painovoimamittauksia Kuusamon ja Posion kuntien alueilla vuosien 2024 ja 2025 aikana. Mittauksilla tuotetaan ajantasaista perustietoa Kuusamon liuskejakson geologiasta. Mittauksista ei jää pysyviä jälkiä maastoon.

Alueen painovoimamittaukset alkavat helmikuussa 2024. Tutkimusalue on laaja, josta johtuen mittaukset kestävät pitkään. Mittaukset suoritetaan maan päältä siten, että maastoon ei jää pysyviä merkkejä mittaustoiminnasta. Kertaluonteiset pistemittaukset tehdään maastossa ja järvien jäillä noin 800 metrin välein. Mittaajat liikkuvat alueella kahden hengen ryhmissä.

Mittauksilla tuotetaan perustietoa Kuusamon liuskejakson geologisista yksiköistä ja niiden jatkuvuuksista. Mittaukset antavat tietoa kivien tiheysvaihtelusta. Tulosten avulla pyritään luomaan kuva alueen geologisesta rakenteesta laajassa mittakaavassa useiden kilometrien syvyyteen asti. Tutkimusten tulokset ovat sovellettavissa kriittisten raaka-aineiden saatavuuden määrittämiseen, mutta ne ovat myös tieteellisesti merkittäviä ajatellen Suomen kallioperän syntyä ja kehitystä.

GTK toteutti alueella v. 2021-2022 maanteiden varsille kohdistuneen samankaltaisen mittausprojektin, jonka tutkimustuloksia on saatavilla BatCircle2.0 -projektin sivuilta.

Tutkimusalueen sijainti Kuusamon ja Posion kuntien alueella.

Lisätietoja: GTK

Back To Top