Skip to content

Suomalainen tutkimuskonsortio hyödyntää tekoälyä kestävässä malminetsinnässä

Suomalainen tutkimuskonsortio, johon kuuluvat Geologian tutkimuskeskus (GTK), Turun yliopisto, Suomen ympäristökeskus (Syke) ja yrityskumppaneita, pyrkii tekemään läpimurron kestävässä malminetsinnässä tekoälyn avulla. Konsortio kokoaa huippututkijoita mineraalipotentiaalin kartoituksen, koneoppimisen ja kestävän kehityksen aloilta edistämään vahvaa tiedon ja innovaatioiden synergiaa.

Konsortion AIMEX-hankkeeseen (Artificial Intelligence in Mineral Exploration) on myönnetty noin 5,6 miljoonan euron rahoitus. Business Finlandin rahoittama osuus on noin 3,2 miljoonaa euroa, josta 44 % kohdentuu yrityksille. Hankkeen toteutusaika on 1.7.2023–31.12.20251.

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on mullistaa malmipotentiaalin kartoitus hyödyntämällä kehittyneitä koneoppimistekniikoita. Tavoitteena on myös luoda pitkälle kehittynyt malminetsintää auttava päätöksentekojärjestelmä, jossa otetaan huomioon erityisesti kestävyys. AIMEX-hankkeessa keskeistä on se, että ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät näkökohdat sisällytetään mineraalipotentiaalin arviointiprosessiin.

Lähde: GTK

Back To Top