Skip to content

Geologian tutkimuskeskuksen maastotyöt kesällä 2023

GTK:n tiedote

Kesän kenttäkausi tuo GTK:n tutkijat, avustajat ja kesätyöntekijät kaikkiin Suomen maakuntiin.

Geologian tutkimuskeskuksen tehtävänä on kerätä tietoa Suomen geologisista luonnonvaroista sekä tuottaa puolueetonta tutkimustietoa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän tarpeisiin. Maaston kartoittaminen, mittaaminen ja näytteiden ottaminen ovat keskeistä tutkimustyössä. Tänäkin kesänä GTK:n geologit, tutkimusavustajat ja kesätyöntekijät liikkuvat ympäri Suomen, maalla ja merellä, keräämässä tietoa erilaisista kohteista.

GTK:n kenttäkausi sijoittuu pääosin 1.6.‒30.9. väliselle ajanjaksolle. Kenttäkauden aikana tehdään kokeita ja mittauksia, täydennetään tietoaineistoja, toteutetaan asiakastoimeksiantoja ja etsitään uusia kohteita. Töiden kesto ja laajuus vaihtelevat tutkimuskohteesta ja -tarkoituksesta riippuen. Useimmiten havainnoista, mittauksista tai pienimuotoisesta näytteenotosta ei jää jälkiä. Maastoliikenneluvat ja tutkimusluvat maanomistajilta haetaan tapauskohtaisesti.

Kesällä 2023 GTK suorittaa tutkimusta yli 50 nimetyllä alueella, yksittäisiä näytteenottopisteitä on runsaasti enemmän. Tutkimuskohteita on kaikissa Suomen maakunnissa. Tänä kesänä muun muassa tutkitaan merenpohjan rakennettavuutta Helsingin ja Porin edustalla, selvitetään muuttuvan ilmaston vaikutuksia pohjaveteen eri puolella Suomea, syvennetään tietoa soiden hiilensidontaan liittyen sekä tutkitaan kallion rikkonaisuutta Inkoossa.

GTK tiedottaa maastotöistä paikallisesti. Löydät tarkemmat maastotiedotteet ajankohtaista-sivulta. Ajankohtaista | GTK

Lisätietoa: GTK, viestinta (at) gtk.fi

Back To Top