Skip to content

Suomen geotietoaineistot ovat edelleen maailman kärkeä

GTK:n uutinen

Suomen houkuttelevuus kaivosalan investointien kohdealueena laski Fraser-instituutin vuosittaisessa julkaisussa Annual Survey of Mining Companies 2021. Suomessa tuotetut geotietoaineistot lukeutuvat maailman parhaimpiin.

Fraser-instituutin vuosittaisessa kyselytutkimuksessa arvioidaan eri maiden ja alueiden houkuttelevuutta kaivosinvestointien kannalta mineraalipotentiaalin ja investointeihin vaikuttavien poliittisten tekijöiden näkökulmista.

Vuosittain Suomen sijoitus on vaihdellut. Viime vuonna Suomi arvioitiin maailman 10:nneksi houkuttelevammaksi globaalien kaivosinvestointien kohdealueeksi. Tänä vuonna Suomi jäi niukasti top 10 maiden ulkopuolelle. Euroopan maista Suomi arvioitiin kaikkein houkuttelevimmaksi.

Toimintaympäristön suhteen Suomi arvioitiin maailman yhdeksänneksi parhaaksi. Tähän vaikuttivat mm. Suomen kattava geologinen tietoaineisto, hyvä infrastruktuuri ja selkeä lainsäädäntö sekä Suomen yhteiskuntajärjestelmän läpinäkyvyys.

Digitaalinen geologinen aineisto vaikuttaa merkittävästi investointipäätöksiin.

”Tuottamamme tietoaineisto on maailman kärkeä pitkäjänteisen työn ja vahvan osaamisen sekä käyttämiemme teknologiaratkaisujen ansiosta. Tekoälyn hyödyntäminen on tuonut uusia mahdollisuuksia geotietoaineiston jalostamiseen ja hyödyntämiseen”, sanoo Geologian tutkimuskeskuksen Geotieto ja tietohallinto -alueesta vastaava johtaja Niina Ahtonen.

Annual Survey of Mining Companies 2021 -kysely lähetettiin noin 2 200 malmien etsintää, kehitystä ja kaivostoimintaa tekevälle yritykselle eri puolilla maailmaa. Tutkimus tehtiin 23.8. – 19.11.2021, ja siihen vastasi 290 kaivosalan johtohenkilöä.

Linkki tutkimukseen:
https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2021

Lisätietoja: GTK

Back To Top