Skip to content

GTK:n maastotutkimukset tuovat perustietoa Etelä-Pohjanmaan kallioperästä

GTK:n tiedote. Kuva: GTK

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tekee kallioperätutkimuksia Kuortaneen, Lapuan ja Seinäjoen alueella osana valtakunnallista akkumineraalien esiintymistä selvittävää projektia. Tutkimuksilla tuotetaan ajantasaista perustietoa kallioperältään heikosti tunnetun alueen geologisista yksiköistä ja niiden jatkuvuuksista. Maastotyöt ajoittuvat kesäkaudelle 2022.

Tutkimusten tuloksia voidaan soveltaa akkumineraalien etsinnän lisäksi muun muassa kalliolämmön hyödynnettävyyden ja kalliopohjaveden laadun arviointiin sekä tiestön ylläpidolle välttämättömien hyvälaatuisia kiviaineksia sisältävien alueiden rajaamiseen. Tulokset ovat myös tieteellisesti tärkeitä Suomen kallioperän synnyn ja kehityksen selvittämisessä.

Toukokuusta syyskuun loppuun ajoittuvalla kenttäkaudella alueella tehdään kalliopaljastumien kartoitusta ja lohkare-etsintää. Kartoituksen yhteydessä paljastumista havainnoidaan kivilajeja ja niiden rakenteita, sekä otetaan vasaralla irrottaen pieniä kivinäytteitä jatkotutkimuksiin. Kartoittajat liikkuvat alueella autolla ja jalan. Havainnointia varten paljastumilla kasvavaa sammalta siirretään syrjään. Kesäkuusta 2022 lähtien maastotutkimuksiin osallistuu GTK:n geologien ja tutkimusavustajien lisäksi kaksi kausiapulaisiksi palkattua geologian opiskelijaa. Maastotutkimukset alkavat viikolla 22.

Kallioperäkartoituksen lisäksi GTK tekee alueella koneellista moreeninäytteenottoa. Moreeninäytteenotto suoritetaan maanomistajan suostumuksella. GTK on ollut yhteydessä maanomistajiin, joiden maille on suunniteltu näytteenottoa.

Lisätietoja: GTK

Back To Top