Skip to content

Geo-Osaaja 2030 -kysely

Geo-Osaaja 2030 on FIN-GEO-koulutusyhteistyöverkoston yliopistojen yhteistyössä toteuttama kysely. Selvityksen tarkoituksena on kerätä laajapohjaista tietoa geotieteellisten asiantuntijoiden tulevaisuuden osaamistarpeista alan koulutussuunnittelun tueksi.

Selvityksessä on tarkoitus kuulla kaikkia kotimaisen geotieteiden kentän halukkaita toimijoita, niin alan työnantajia, asiantuntijoita, kouluttajia kuin opiskelijoitakin.

Kysely on auki ja löytyy täältä!
Vastaa 7.11.2021 mennessä. Vastaamiseen menee aikaa n. 15 minuuttia.

Erityisesti yliopistoja kiinnostaa se, miten koulutusta tulisi jatkossa kehittää, jotta se vastaisi paremmin alalla tulevaisuudessa tapahtuvaan kehitykseen. Tällä hetkellä koulutusohjelmissa suunnitellaan tutkintorakenteita, joissa opintojaan suorittavat opiskelijat valmistuvat maistereiksi aikaisintaan vuonna 2028, joten kehittämistoimilla on kohtalaisen pitkä aikajänne.

Pääset tutustumaan alan koulutusohjelmiin ja kurssitarjontaan tästä linkistä.

Kyselyn tuloksia käytetään FIN-GEO-verkoston sisäisessä koulutuksen kehittämisessä ja kehitystarpeiden viestinnässä. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti, mutta pyydämme vastaajilta suostumuksen vastaustensa suoraan lainaamiseen kyselyn esittelyssä joko suullisissa tai kirjallisissa julkisissa yhteyksissä.

Kyselyn tuloksia käsitellään julkisessa purkutilaisuudessa vuoden 2021 loppupuolella ja keskeisistä tuloksista kirjoitetaan myös lyhyt tiedonanto, jota tarjotaan julkaistavaksi geotieteen alan ammattijulkaisuissa sekä näillä hankkeen omilla sivuilla.

Lähde: FIN-GEO koulutusverkosto

Back To Top