Skip to content

Kestävää kaivosteollisuutta ja kiertotalousratkaisuja kehittävän GTK Mintecin laboratorio ja toimistotilat uudistetaan Outokummussa

GTK:n Mintecin laboratorio. Kuva: GTK

Geologian tutkimuskeskus GTK:n Outokummun koetehdas ja laboratoriot (GTK Mintec) saavat uudet toimisto- ja laboratoriotilat. Tämä mahdollistaa osaltaan kestävän kaivostoiminnan ja kiertotalouden kehittämistä, jolla vastataan ilmastonmuutoksen, vihreän siirtymän ja digitalisaation vaatimuksiin.

Ratkaisulla korvataan vanha sisäilmaongelmainen rakennus, jonka vuoksi GTK Mintec on toiminut väistötiloissa. Valtion 11 miljoonan osuudesta päätti 9.9.2021 valtioneuvoston raha-asiain valiokunta. Päätös vaatii vielä työ- ja elinkeinoministeriön lopullisen päätöksen. Tämän osuuden lisäksi GTK on tekemässä 4 miljoonan euron investoinnit laboratorion tutkimuslaitteistoihin ja digitalisaation kehitykseen. Rakentamistyöt alkavat keväällä 2022 ja tilat valmistuvat loppuvuonna 2023.

”Päätös tukee tavoitetta luoda Suomeen toimiva ja kestävä akkuklusteri. Kiertotalous on tullut yhä tärkeämmäksi teemaksi maailman keskittyessä torjumaan ilmastonmuutosta ja pyrkiessä vähentämään fossiilisia polttoaineita. Uutinen on tärkeä myös Outokummulle, kun henkilöstön arvioidaan lisääntyvän nykyisestä 40 henkilötyövuodesta 60:een vuoteen 2025 mennessä”, arvioi elinkeinoministeri Mika Lintilä.

”Tämä päätös auttaa tekemään GTK Mintecistä maailman johtavaa kiertotalouden ja mineraaliprosessoinnin pilotointi- ja tutkimusalustaa. Kasvatamme tutkimuskapasiteettia ja osaamista, jotta voimme tarjota kiertotalouden, akkumineraalien ja vesienhallinnan ympäristöystävällisiä ratkaisuja”, kertoo Kiertotalouden ratkaisut -yksikön päällikkö Jouko Nieminen, GTK:lta.

Hankkeen rakennuttajana toimii valtion toimistiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt. Suunnittelun tueksi Senaatti ja GTK tekivät yhteistyössä hankkeesta vaikutusarvioinnin, jossa yhdessä tunnistettiin, mihin kaikkiin asioihin tiloilla voi vaikuttaa.

”Kyse ei ole pelkästään tiloista. Kun uudistamme tiloja niin samanaikaisesti kehitämme toimintaa ja prosesseja. Kun ymmärretään, mihin kaikkeen tiloilla voidaan vaikuttaa, saadaan paras mahdollinen lopputulos”, asiakaspäällikkö Sonja Nybonn Senaatista kertoo.

GTK:n Outokummussa sijaitseva mineraali- ja kiertotalousalan tutkimusinfrastruktuuri GTK Mintec on Euroopassa ainutlaatuinen mineralogian ja rikastusteknologian laboratorio ja mineraaliprosessoinnin pilot-timittakaavan koetehdas. GTK Mintec kuuluu Outokumpu Sustainable Mining Solutions Hub-osaamiskeskittymään ja Pohjois-Karjalan tiedeyhteisöön sekä on osa uutta Otaniemen Circular Raw Materials Hub -tutkimusinfrastruktuuria.

Lisätiedot: GTK

Back To Top