Skip to content

Uusi tutkimus viimeisimmästä Maan magneettikentän napaisuuden vaihtumisesta

Maan magneettikentän napaisuus vaihtuu joidenkin satojen tuhansien vuosien välein. Viimeisimmästä napaisuuden vaihtumisesta on jo noin 773 000 vuotta, joten seuraavan vaihtumisen on arveltu tapahtuvan geologisessa mittakaavassa lähiaikoina. Japanilainen tutkimusryhmä perehtyi tarkoin viimeisimpään vaihtumiseen, ja tulosten perusteella vaihdos tapahtui melko hitaasti.

Tutkijoita keräämässä näytteitä Keski-Japanissa sijaitsevasta Chiba muodostumasta, jonka sedimentit kerrostuivat viimeisimmän magneettikentän muutoksen aikoihin. Kuva: NIPR/AIST/Ibaraki University.

Viimeisintä napaisuuden vaihtumista, jota kutsutaan Matuyama-Brunhesin geomagneettiseksi käännökseksi ilmiön havainneiden geofyysikoiden mukaan, on tutkittu runsaasti. Useat tutkimukset ovat kuitenkin perustuneet laavavirtojen jähmettymiseen, joka tarjoaa kuvan vain suhteellisen lyhyen ajan tapahtumasta. Joissakin tutkimuksissa napaisuuden vaihdoksen onkin arveltu tapahtuneen jopa yhden vuosisadan aikana. Viime aikoina vaihdoksen hitaudesta on kuitenkin tullut lisää todisteita (ks. geoportaalin uutinen vuodelta 2019 ”Maan magneettikentän napaisuus ei vaihdu nopeasti”).

Uudessa tutkimuksessa kerättiin näytteitä Keski-Japanissa sijaitsevasta Chiba-muodostumasta, jonka on arveltu sisältävän täydellisimmän sarjan viimeisimmän magneettikentän vaihdoksen aikaisista merisedimenteistä.

Tulosten perusteella geomagneettinen kenttä muuttui epävapaaksi vähintään 10 000 vuotta ennen käännöksen tapahtumista noin 773 000 vuotta sitten. Itse napaisuuden kääntyminen kesti vähintään 20 000 vuotta.

Seuraavaksi tutkijaryhmä keskittyy näytteistä löydettyjen mikrofossiilien ja siitepölyn analysointiin. Tarkoituksena on tutkia, miten magneettikentän kääntyminen vaikutti planktonin ja kasvien esiintymiseen.

Lähde: National Institute of Polar Research (NIPR)

Back To Top