Skip to content

Mantereellista kuorta voi syntyä aiemmin luultua nopeammin

Osat Sierra Nevadan vuoristoa näyttävät syntyneen ”geologisessa silmänräpäyksessä”, yli kaksi kertaa nopeammin kuin aikaisemmin on arveltu. Tämän perusteella mantereellisen kuoren muodostumiseen ei mene niin kauaa aikaa kuin on ajateltu.

Sierra Nevadan vuoristoa, josta kerättiin näytteitä mantereellisen kuoren muodostumisnopeuden selvittämiseksi. Kuva: Benjamin Klein

Uutta mantereellista kuorta muodostuu jatkuvasti subduktiovyöhykkeillä, joissa toinen kahdesta törmäävästä tektonisesta laatasta painuu toisen alle. Prosessissa syntyy sulaa magmaa, joka kohoaa kohti pintaa synnyttäen vyöhykkeelle rivin tulivuoria. Osa magmasta jähmettyy ennen pinnalle pääsyä muodostaen vuoriston juuriosia ja uutta mantereellista kuorta. Tämän on aiemmin arveltu kestävän useita miljoonia vuosia, mutta prosessi voi ilmeisesti olla paljon nopeampi.

Vauhdin jäljille päästiin geologien ajoittaessa osia Sierra Nevadan vuoristosta. Vuoristo on muodostunut noin 100 miljoonaa vuotta sitten, kun kohti länttä liikkunut Pohjois-Amerikan laatta törmäsi Farallonin laattaan. Farallonin laatta liukui toisen laatan alle, ja on nykyisin jo hajonnut ja vajonnut osittain Maan vaippaan.

Erityisesti tutkittiin maanpinnalla näkyvää Bear Valley Intrusive Suite –nimistä, yli 60 km pitkää graniittimuodostumaa. Alun perin kivimassa jähmettyi syvällä maan uumenissa pystyasentoon, mutta eroosion ja tektonisten prosessien seurauksena se on ajan kuluessa päätynyt pinnalle vaakatasoon. Muodostuman on ajateltu edustavan pitkää pystyleikkausta uutta mantereellista kuorta synnyttävästä magmasysteemistä.

Muodostuman kymmenien kilometrien matkalta otettiin kivinäytteitä, joista erotetuista zirkon-kiteistä tehtiin iänmäärityksiä uraani-lyijy-ajoituksella. Myös jähmettyneen magman kokonaismäärää arvioitiin. Tulosten perusteella Maan uumenista kohosi noin 250 kuutiokilometriä magmaa, joka jäähtyi ja muodosti uutta mantereellista kuorta vain noin 1,39 miljoonan vuoden aikana. Tulos on yli kaksi kertaa aikaisempia arvioita nopeammin.

Lähde: MIT

Back To Top