Skip to content

Eläimet voivat aistia tulevia maanjäristyksiä

Vieläkään ei pystytä tarkasti ennustamaan, missä ja milloin maanjäristys tapahtuu. Eläinten on kuitenkin havaittu alkavan käyttäytyä epätavallisesti juuri ennen maanjäristystä, mutta sitä ei ole pystytty tieteellisesti vahvistamaan. Tutkijat seurasivat kotieläinten käyttäytymistä, ja havaitsivat, että ne tosiaan alkoivat liikkua rauhattomasti joitakin tunteja ennen maanjäristystä.

Maatilan eläinten käyttäytymistä ennen maanjäristystä seurattiin asentamalla niiden kaulapantoihin liikesensorit (musta-valkoisella lehmällä). Kuva: MPIAB / MaxCine.

Koe tehtiin maanjäristysherkällä alueella sijaitsevalla maatilalla Pohjois-Italiassa. Kuuteen lehmään, viiteen lampaaseen ja kahteen koiraan kiinnitettiin sensorit, joilla mitattiin tarkasti eläinten liikkeitä useiden kuukausien ajan. Eläinten liikehdintää ja epätavallista käytöstä verrattiin maanjäristysdataan, jonka mukaan alueella sattui tutkimuskauden aikana noin 18 000 pientä maanjäristystä, joista 12 oli voimakkuudeltaan 4 tai yli Richterin asteikolla.

Eläinten havaittiin alkavan käyttäytyä epänormaalisti jopa 20 tuntia ennen maanjäristystä. Mitä lähempänä eläimet olivat järistyksen episentrumia (maanjäristyksen keskusta maan pinnalla), sitä aikaisemmin niiden käyttäytyminen muuttui.

Ei tiedetä, miten eläimet pystyvät havaitsemaan lähestyvän maanjäristyksen. Ne saattavat esimerkiksi aistia kivimassojen paineeseen liittyviä ilman ionisoitumisia turkkinsa avulla, tai haistaa kvartsikiteistä vapautuvia kaasuja ennen maanjäristystä.

Tutkimus osoittaa, että maanjäristyksiä voitaisiin ennakoida tarkkailemalla eläinten käyttäytymistä. Havainnon varmistamiseksi tulee kuitenkin vielä tutkia ilmiötä useamman eläimen aineistolla, pidemmällä aikavälillä ja eri maanjäristysalueilla ympäri maailmaa. Työssä voitaisiin hyödyntää esimerkiksi kansainvälisellä avaruusasemalla (ISS) olevaa Icarus –eläinten tarkkailumenetelmää.

Lähde: Max-Planck-Gesellschaft

Tieteellinen artikkeli (open-access)

Back To Top