Skip to content

Väitöstutkimuksessa näkemyksiä luonnonkiven etsinnästä Kaakkois-Suomen rapakivigraniittibatoliitin alueella

GTK:n tiedote

Geologi Paavo Härmän väitöstyössä tutkittiin Kaakkois-Suomen rapakivigraniittialueen eli ns. Viipurin rapakivibatoliitin kalliopaljastumien pintarapautumista ja sen vaikutusta luonnonkiven etsintään. Väitöskirjassa määritellään batoliitin kivilajit, kallioperän rakoilu sekä kalliopaljastumien rapautumisen vaihtelu. Lisäksi kokeiltiin myös geofysikaalisten menetelmien soveltuvuutta kallioperän rapautumisvyöhykkeiden määrittämiseen luonnonkiven etsintätyön yhteydessä. Väitöksessä esitetään myös arvioita eri rapakivigraniittien hyödyntämispotentiaalista luonnonkivenä.

Luonnonkivilouhimon tuottamia Karelia Red -graniittilohkareita Virolahdella. Kuva: Paavo Härmä.

Väitöskirjassa on luotu uusi luonnonkiven etsintäprosessi, joka soveltuu paremmin luonnonkiven etsintään Viipurin batoliitin rapautuneissa rapakivigraniiteissa. Prosessi sisältää seuraavat tutkimusvaiheet: etsintäkohteiden valinta pohjautuen lähdeaineistoon, alueellinen etsintäkartoitus ja yksityiskohtaiset kohdetutkimukset. Tutkimuksessa havaittiin myös, että Viipurin batoliitin luonnonkivipotentiaalisuus on hyvä. Alueelta löydettiin raaka-ainevarantoja nykyisin tuotannossa oleville kivilaaduille ja paikannettiin kokonaan uusia kivityyppejä.

Väitöstilaisuus pidetään 27.5.2020 klo 12 etätilaisuutena, linkki tilaisuuden seuraamiseen https://helsinki.zoom.us/s/69972918927

Väitöskirjan linkki http://tupa.gtk.fi/julkaisu/bulletin/bt_411.pdf

Lähde: GTK

Back To Top