Skip to content

Tulivuoren purkauksen iänmäärityksen perusteella suullinen perimätieto voi olla yli 33 000 vuotta vanhaa

Ihmisten Australiaan saapumisen ajankohta ja mantereen asuttamisen vaiheet tunnetaan huonosti. Tulivuoritoiminnan iänmäärityksen perusteella Australian kaakkoiskulmassa on ollut asutusta ainakin yli 33 000 vuotta. Paikallisten tulivuorten purkauksiin liittyvät tarinat saattavat olla maailman vanhinta suullista perimätietoa.

Kuva: Eugene von Guérardin maalaus vuodelta 1855, jossa näkyy Tower Hillin alue kraatterijärvineen. Alueella on ollut ihmisasutusta vähintään 33 000 vuotta.

Australian asuttamisen vaiheista tiedetään vähän ja aihe on jatkuvan väittelyn kohteena. Yhtenä syynä on yli 10 000 vuotta vanhojen arkeologisten löytöjen, kuten keraamisten kappaleiden ja pysyvien asutusten jäänteiden vähyys. Mantereella on kuitenkin arveltu olleen asutusta vähintään 30 000 vuotta.

Australian mantereen kaakkoisnurkassa sijaitsevassa Victorian osavaltiossa määritettiin vanhojen tulivuorten purkausten ajankohtia. Tutkimuskohteina olivat sammuneet tulivuoret Tower Hill ja Budj Bim. Purkausten tutkimisen ja ihmisasutuksen leviämisen välillä on yhteys; Tower Hillistä on löydetty tuhkakerroksen alta kivikirves, ja Budj Bimin alueen alkuperäisasukkaat kertovat suullisena perimätietona tarinoita tulivuorenpurkauksesta. Purkausten ajankohdan selvittäminen antaa siis vähimmäisajan ihmisten saapumiseen alueelle.

Vulkaanisten kerrosten ikiä määritettiin argonin isotooppisuhteiden (40Ar/39Ar) avulla. Menetelmä perustuu mineraalien sisältämän kaliumin hajoamiseen argoniksi tunnetun ajan kuluessa. Tulosten perusteella Budj Bimin purkaus tapahtui 36,9 ± 3,1 ka (tuhatta vuotta) sitten ja Tower Hillin 36,8 ± 3,8 ka sitten.

Tuhkakerroksen alta löytyneen kivikirveen perusteella Victorian osavaltion alueella on ollut ihmisiä vähintään 33 000 vuotta. Tulivuoritoimintaan liittyvä suullinen perimätieto Budj Bimin alueella saattaa olla maailman vanhimpia tunnettuja periytyviä tarinoita.

Lähde: Melbournen yliopisto

Tieteellinen julkaisu: Early human occupation of southeastern Australia: New insights from 40Ar/39Ar dating of young volcanoes, Geology –journal

Back To Top