Skip to content

Vanhin asteroiditörmäys saattoi lopettaa muinaisen superjääkauden

Läntisessä Australiassa sijaitseva Yarrabubban kraatteri on paljastunut Maan vanhimmaksi löydetyksi asteroidin iskuksi. Isotooppianalyysien perusteella kraatterin ikä on noin 2229 miljoonaa vuotta, mikä on 200 miljoonaa vuotta enemmän kuin tähän asti vanhimpana pidetty kraatteri. Iskun ajankohta osuu samoihin aikoihin, kun muinainen laaja jäätiköitymiskausi päättyi.

Yarrabubban kraatterin iänmäärityksessä käytetty zirkoni-kide. Kuva: Curtin University.

Yarrabubban kraatteri löydettiin vasta joitakin vuosikymmeniä sitten. Kraatteri erottuu maastossa epäselvästi, sillä iskun maanpäälliset näkyvät merkit ovat vuosimiljoonien aikana kuluneet pois. Alue tulkittiin kraatteriksi noin 20 km halkaisijaltaan olevan magneettisen anomalian perusteella. Kraatterin alkuperäisen läpimitan on arveltu olleen noin 70 km.

Kraatterin ikä, 2229 ± 5 miljoonaa vuotta, saatiin määritettyä zirkoni-mineraalien ja niistä analysoitujen lyijyn ja uraanin isotooppisuhteiden perusteella. Ajoittamiseen sopivia zirkoneita syntyi iskun sulattaman kiviaineksen jähmettyessä uudelleen.

Asteroidin isku osuu yksiin paleoproterotsooiselle maailmankaudelle ajoittuneen superjäätiköitymisen päättymisen kanssa. Tätä huroniseen jäätiköitymiseen liittyvää jääkautta voi kutsua yhdeksi planeettamme lumipallomaa-jaksoksi, jolloin suurin osa Maan pinta-alasta oli luultavasti jäätiköiden peitossa. Laskelmien perusteella asteroiditörmäys jäätikön peittämään maahan saattoi vapauttaa ilmaan jopa puoli triljoonaa (10^18, miljardi miljardia) tonnia vesihöyryä. Vesihöyry on tehokas kasvihuonekaasu, joten törmäyksen seurauksena lämmennyt ilmasto saattoi liittyä jääkauden päättymiseen.

Lähde: Curtin University

Back To Top