Skip to content

Voimakkaat myrskyt voivat aiheuttaa maanjäristysten kaltaisia ilmiöitä

Floridan osavaltionyliopiston tutkijat ovat löytäneet uuden geofysikaalisen ilmiön, jossa hurrikaani tai muu hyvin voimakas myrsky voi aiheuttaa seismistä aktiivisuutta, jopa 3,5 magnitudin maanjäristyksen. Kun hurrikaaneista välittyy energiaa valtameriin, syntyy valtavia aaltoja, jotka puolestaan vuorovaikuttavat merenpohjan kanssa, synnyttäen myrskyjäristykseksi (stormquake) ristityn seismisen ilmiön.

Apulaisprofessori Wenyuan Fan keksi termin ”myrskyjäristys” kuvaamaan vasta havaittua seismistä ilmiötä, joka syntyy voimakkaiden myrskyjen seurauksena. Kuva: Floridan osavaltionyliopisto FSU

Myrskyjäristysten jäljille päästiin, kun tutkija Wenyuan Fanin johtama tutkijaryhmä analysoi Pohjois-Amerikan ympäristöstä kerättyä seismistä ja meritieteellistä dataa vuosilta 2006–2019. Voimakkaiden myrskyjen ja mannerjalustojen reunaosien kiihtyneellä seismisellä aktiivisuudella havaittiin olevan yhteys. Yhteensä epäiltyjä myrskyjäristyksiä havaittiin yli 10 000.

Mutta miten myrskyjäristyksen erottaa tavallisesta maanjäristyksestä? Tutkijoiden kehittämän menetelmän mukaan järistyksen pitää esiintyä myrskyisenä päivänä, sekä täyttää joukko muita geofysikaalisia kriteerejä.

Kaikkien hurrikaanien ei havaittu synnyttävän myrskyjäristyksiä, vaan järistysten syntyminen tai syntymättömyys liittyi maantieteelliseen alueeseen. Näyttää siis siltä, että myrskyjäristysten esiintymisiin vaikuttavat suuresti meren paikalliset ominaisuudet ja merenpohjan muoto. Tutkijoiden mukaan vasta havaittuja ilmiöitä ei vielä pystytä täysin selittämään.

Lähde: Floridan osavaltionyliopisto FSU

Back To Top