Skip to content

GTK:lle uusi ilme ja strategia

GTK

Geologian tutkimuskeskuksen uusi strategia luo ratkaisuja kestävämpään tulevaisuuteen. GTK:n olemassaolon tarkoitus kiteytyy mottoon ”Maamme hyväksi. For Earth and for Us.

GTK uusii strategian ohella myös ilmeensä. Kuvassa GTK:n uusi logo.

Geologista osaamista voidaan hyödyntää suurien globaalien haasteiden kuten kestävään tuotantoon, kiertotalouteen, puhtaaseen veteen, vähähiilisen energiaan ja ilmastonmuutoksen liittyvien kysymysten ratkomisessa.

”Haluamme uuden strategian myötä kehittää ratkaisuja, joiden kautta Suomessa luodaan ympäristön ja ihmisen kannalta kestävää taloudellista kehitystä”, sanoo pääjohtaja Mika Nykänen.

Vuosille 2020–2023 laaditussa strategiassa on neljä fokusaluetta: akkumineraalit, kiertotalous, tietoratkaisut ja vesienhallinta.
GTK:n tavoitteena on olla kansainvälisesti johtava osaaja akkumineraalien kestävän saatavuuden rakentamisessa. Akkumineraalit mahdollistavat päästöttömän sähköisen liikenteen lisäämisen ja fossiilisen energian korvaamisen puhtaammalla energialla.

Kiertotalouden alueella GTK tähtää kansainvälisesti tunnustetuksi osaajaksi erityisesti mineraalipohjaisten materiaalien kestävän käytön tutkimuksessa ja ratkaisuissa. Kiertotalouden alueella on ratkaistava esimerkiksi kuinka elektroniikkateollisuuteen tai akkuihin käytettävien mineraalien, mineraalipohjaisten kemikaalien ja metallien kierrätettävyys varmistetaan.

”Innovaatioita syntyy sekä itsenäisen tutkimustyön, yhteistyön että asiakashankkeiden kautta. Tänä vuonna valmistuva kiertotalousratkaisuja tuottava yhteislaboratorio on hyvä esimerkki kumppanien kanssa tehtävästä yhteistyöstä ”, Mika Nykänen sanoo.

Strategian kolmas fokusalue on tietoratkaisut eli digitaalisten palvelujen ja tietotuotteiden kehittäminen sekä geotiedon hallinnan ja hyödynnettävyyden parantaminen. Ulkopuoliset arvioitsijat ovat monta kertaa arvioineet GTK:n tietovarannot jopa maailman parhaiksi, ja tätä pääomaa vahvistetaan uudenlaisten menetelmien kuten koneoppimisen ja tekoälyn avulla.

Puhtaan veden merkitys kasvaa tulevaisuudessa. Uuden strategian myötä GTK panostaa mm. teollisuuden ja kaivosympäristöiden vesienhallintaratkaisujen kehittämiseen.

GTK:n uusi strategia löytyy osoitteesta: http://www.gtk.fi/gtk/lyhyesti/strategia/

Uuden strategian yhteydessä GTK ottaa käyttöön uuden visuaalisen ilmeen ja tunnuksen

Uusi ilme kuvastaa uudistuvaa GTK:ta. Tavoitteena on raikas ja moderni ilme, joka viestii GTK:n tarkoituksesta ja työstä. Uusi ilme soveltuu myös nykyistä paremmin eri digitaalisissa alustoissa käytettäväksi.

GTK:n uusi logo muodostuu kahdesta elementistä: tunnuksesta ja tekstiosasta. Tunnus, sen värit ja niiden järjestys kuvaavat toisaalta maapalloa, toisaalta maan kerroksia ja ilmakehää. Tunnuksessa voidaan nähdä myös karttakäyriä ja / tai GTK:n ’sormenjälki’.

Uuden tunnuksen sävymaailma on hieman murrettu. Murretut värisävyt välittävät rauhallisen, luonnonläheisen vaikutelman, joka viittaa GTK:n luonnonvaroihin liittyvään, pitkäjänteiseen työhön.

Lisätietoa GTK:n strategiasta ja ilmeestä

Back To Top