Skip to content

Geologian opiskelijaksi?

Geologiaa voi opiskella neljässä suomalaisessa yliopistossa; Helsingin yliopistossa, Oulun yliopistossa, Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Geofysiikkaa voi opiskella Helsingin ja Oulun yliopistoissa.

Opiskelupaikkoja voi hakea korkeakoulujen yhteishauissa. Yliopistojen koulutustarjontaan kannattaa tutustua hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä.

Geologia.fi –sivulle ”Geologian opiskelu” on koottu tietopaketti geotieteiden opiskelusta ja opiskelijaksi hakemisesta.

Geologian opiskelijoita kallioperägeologian kenttäkurssilla Ahvenanmaalla. Kuva: Teemu Karlsson
Back To Top