Skip to content

Geologian opiskelu

Geologiaa voi opiskella neljässä suomalaisessa yliopistossa; Helsingin yliopistossa, Oulun yliopistossa, Turun yliopistossa ja Åbo Akademissa. Geologin perustutkinnon aloituspaikkoja on yhteensä noin 60. 

Lisäksi geofysiikkaa voi opiskella Helsingin ja Oulun yliopistoissa. Geologiaan liittyviä aloja voi opiskella lisäksi Teknillisessä Korkeakoulussa ja Tampereen Teknillisessä Yliopistossa, joista valmistuu kaivostoiminnan, kaivosprosessien ja georakentamisen diplomi-insinöörejä.

Geologian opinnot koostuvat alkuvaiheen luonnontieteiden kandidaatin (LuK) opinnoista, jotka kestävät tyypillisesti 3 vuotta. Yleensä LuK-tutkinnon jälkeen suoritetaan vielä noin 2 vuotta kestävä maisterin tutkinto (FM), jonka aikana perusopintoja syvennetään ja tehdään pro gradu-tutkielma. Opintoihin kuuluu paljon harjoitus-, laboratorio- ja kenttätöitä luentojen ja kirjatenttien lisäksi. FM-tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä.

Geologian opiskelijoita kallioperägeologian kenttäkurssilla Ahvenanmaalla. Kuva: Teemu Karlsson

Maisterin tutkinnon jälkeen on vielä mahdollista jatkaa jatko-opintojen parissa, ja suorittaa filosofian tohtorin (FT) tutkinto. Jatko-opinnot kestävät tyypillisesti 3-5 vuotta, jonka aikana kirjoitetaan tieteellisiä artikkeleita, jotka kootaan väitöskirjaksi.

Geoalan opiskelijaksi haluava voi tutustua esimerkiksi Geologi-lehden 6/2017 artikkeliin ”Miten pääsee opiskelemaan geologiaa tai geotieteitä?”.

Alle on koottu linkkejä geologian opiskelusta ja opiskelijaksi hakemisesta eri yliopistoihin:

Back To Top