Skip to content

GTK:n geologiset retkeilykartat

GTK

Matkailu arvioidaan maailmassa nopeimmin kasvavaksi elinkeinoksi. Se näkyy Suomessa varsinkin luontomatkailussa, missä kiinnostus ulkoiluun, retkeilyyn ja luonnon kokemiseen on kasvanut vuosi vuodelta. Suomen kansallispuistot ja retkeilyalueet ovat läntisen Euroopan viimeisiä erämaa-alueita, joissa voi vielä kohdata koskematonta luontoa. Aivan pääkaupungin tuntumastakin, Nuuksiosta, löytyy jo erämaan tuntua. Luonnonhistoriasta ja geologisista nähtävyyksistä kiinnostuneille retkeilijöille Geologian tutkimuskeskus on julkaissut kymmenen geologista retkeilykarttaa. Kokoelman uusin lisäys on Ruka−Oulangan geologinen retkeilykartta ja siihen liittyvä opaskirja.

Erilaiset jääkauden aikana sekä sen jälkeen syntyneet geologiset muodostumat ja kerrostumat on kuvattu kartoilla eri värisävyin ja karttamerkein. Lisäksi karttoihin on merkitty retkeilijöitä kiinnostavia luonto- ja kulttuurinähtävyyskohteita ja valittu alueen maaperän ominaisuuksia ja sen geologista kehitystä kuvaavia tietoja. Geologisia luontokohteita ovat esimerkiksi suuret siirtolohkareet, jäätikön sulamisvesien synnyttämät harjut ja kurut, kultapitoiset kvartsijuonet ja pulppuavat lähteet. Ihmisen toiminnasta kertovat esimerkiksi hippukulta-alueiden moneen kertaan kaivetut purojen penkat ja raunioituvat kaivoskylät. Ne liittyvät Lapissa yli 130 vuotta jatkuneeseen kullanetsintään alkaen ensimmäisestä kultaryntäyksestä tämän päivän koneelliseen kullanhuuhdontaan. Geologiset retkikohteet on luetteloitu ja merkitty karttoihin. Alueiden geologinen kehitys sekä luonnnon- ja kulttuurihistoriallisten nähtävyyksien tarkempi kuvaus on kerrottu karttojen liitteenä olevissa opaskirjoissa. Kuvien avulla on havainnollistettu myös mannerjäätikön liikkeitä sekä rannansiirtymistä. Karttojen ja opaskirjojen tiedot ovat suomeksi ja englanniksi, Nuuksion kartassa myös ruotsiksi.

Retkeilysuunnitelmia varten karttoihin on lisätty tietoa alueen palveluvarustuksesta, kuten opastuskeskukset, merkityt polut, majoittumispalvelut, leirintä- ja keittopaikat sekä muuta retkeilyyn liittyvää erikoistietoa. Jos geologisiin kohteisiin tutustumiseen haluaa yhdistää jonkin ulkoiluaktiviteetin, löytyy kartalta tietoa myös veneily-, melonta- ja maastopyöräilyreiteistä. Geologisten retkeilykarttojen avulla retkeilijä löytää uusia elämyksiä ja samalla oppii ymmärtämään, miten olennainen osa geologia on maamme luonnon synnyssä. Karttaa ja opaskirjaa voidaan käyttää tukena myös luonto-opetuksessa ja suunniteltaessa matkailun monipuolistamista etenkin kesäisin. Retkeilykarttoja on myytävänä opastuskeskuksissa, matkailuyrityksissä, kartanmyyntipisteissä sekä GTK:n toimipaikoissa.

Back To Top