Skip to content

Geologiaa helposti (UEF)

Käsikirja opettajille geologian perusteista ja luonnonvarojen kestävästä käytöstä

Käsikirja pyrkii kertomaan geologian perusilmiöistä ja käsitteistä kansantajuisesti. Käsikirjassa on vahvasti mukana ympäristövastuun näkökulma eli maankuoren luonnonvarojen merkitys ja niiden kestävä hyödyntäminen.

Käsikirja sisältää erilaisia tehtäviä kouluun. Tavoitteena on, että tehtävien avulla oppilas oppii paitsi perustietoja geologiasta, myös ymmärtää maankuoren luonnonvarojen merkityksen ihmiselle ja yhteiskunnalle. Tavoitteena on, että oppilas ymmärtää myös oman toimintansa yhteyden luonnonvarojen käyttöön ja omaksuu ympäristövastuullisia toimintatapoja. Säilytetään maapallo elinkelpoisena myös tuleville sukupolville!

Opettajan käsikirja (PDF, 10 Mt)

Oppilaiden tehtäväsivut

Liitteet

Käsikirjan tekemiseen on saatu avustusta Ympäristöministeriöltä.

Tekijät:
Tekstit: Seija Juntunen, Itä-Suomen yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuu
Asiatarkastus: Satu Hietala, GTK, Kuopio

Back To Top