Grauvakka

Heikosti lajittunut hiekkasedimentti, jossa on runsaasti maasälpiä ja kivilajin kappaleita usein savirikkaassa välimassassa.

Gravimetri

Laite, jolla mitataan Maan painovoimakentän vaihteluita eri pisteissä.

Greisen

Yleensä juonina esiintyvä, synnyltään pneumatolyyttinen tai hydroterminen kivi, joka koostuu pääasiassa kvartsista ja kiilteestä, mutta sisältää mm. topaasia, turmaliinia, fluoriittia ja erilaisia tina-, volframi- ja litiummineraaleja.