Savi

Lajittunut kivennäismaalaji, jossa savilajitteen eli saveksen (raekoko < 0,002 mm) osuus on yli 30 %, lyhenne Sa.

Savikivi

Ominaisuudet

Päämineraalit: Erilaiset savimineraalit

Väri: Vaalea, harmahtava, rusehtava, punertava

Raekoko: Alle 0,002 mm

Rakenne: Kerrostunutta, kivettynyttä savea

Esimerkkikuvia

Savikiven kerroksellisuutta.
Savikivi.
Savikiven kerroksellisuutta.
Savikiven kerroksellisuutta.
Tästä näytteestä voi havaita savikiven selvän kerroksellisuuden. Se paljastaa kiven syntyneen vedessä kerrostumalla.
Savikivi.
Savikivi.
Savikiven kerroksellista pintaa läheltä tarkasteltuna.
Punertavaa ja harmaata savikiveä.
Savikiven pintaa läheltä tarkasteltuna.
Savikiven pintaa läheltä tarkasteltuna.
Savikiven kerroksellista pintaa läheltä tarkasteltuna.
Savikiven pintaa läheltä tarkasteltuna.
Savikiveä, jonka pinnassa fossiileja.
Savikiven pinnassa olevia fossiileja läheltä tarkasteltuna.

Savukvartsi

Kvartsityyppi (ks. Kvartsi)

Savukvartsin väri vaihtelee savunruskeasta tummanruskeaan. Se esiintyy kiteinä vuorikiteiden ja ametistien tapaan ja seurassa kallion onteloissa, mutta myös massamaisena. Mustaa savukvartsia sanotaan morioniksi.

Sedimentti

Geologisten prosessien tuloksena maanpinnalle muodostunut kerros esim. soraa, hiekkaa, savea tai turvetta.

Seisminen (refraktio)luotaus

Maakerrosten paksuuksia tutkittaessa käytetty geofysikaalinen menetelmä, joka perustuu täryaaltojen erilaiseen etenemisnopeuteen eri maakerroksissa ja aallon taittumiseen kerrosten välisessä rajapinnassa.

Serpentiini

Ominaisuudet

Kemiallinen kaava: Mg6Si4O10(OH)8

Kiilto: Rasva- tai vahakiilto, myös matta

Väri: Vaaleanvihreästä tummanvihreään, keltainen, kellanruskea, punaruskea

Viirun väri: Heikosti vihertävänvalkoinen viiru

Kovuus: 3 – 4, myös pehmeämpi

Kidemuoto: Monokliininen, tavallisesti massamainen

Lohkeavuus: Epätasainen murros

Ominaispaino: 2,5 – 2,6 tonnia/m3

Magneettisuus: Ei ole magneettinen

Läpinäkyvyys: Läpikuultavasta läpinäkymättömään

Esiintyminen tms: Mineraaliseurueena oliviini, talkki, Suomessa Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Lapissa

Käyttö: Vähäistä käyttöä koruissa ja koriste-esineissä (jaloserpentiini), serpentiiniasbestia (krysotiili) voi käyttää lämmönkestoa vaativissa kohteissa (vertaa amfiboliryhmän asbestiin), serpentiini on muodostamassa kivilajia nimeltä serpentiniitti

Tuntomerkit: Tuntuu rasvamaiselta, vihertävä

Esimerkkikuvia

Serpentiinin vihertävää pintaa.
Serpentiini on rasvakiiltoinen mineraali.
Serpentiiniä läheltä tarkasteltuna.
Sinertävää ja vihertävää serpentiiniä.
Läpikuultavaa serpentiiniä.
Serpentiiniä.
Läpikuultavaa serpentiiniä läheltä tarkasteltuna.
Läpikuultavaa serpentiiniä läheltä tarkasteltuna.

Serpentiniitti

Ominaisuudet

Päämineraalit: Serpentiini, talkki

Väri: Eri vihreän sävyjä

Raekoko: Pienirakeinen

Rakenne: Suuntautunut

Käyttö: Verhouskivi, koristekivi

Esimerkkikuvia

Serpentiniitti.
Serpentiniitti.
Serpentiniitti.
Serpentiniitti.