Vajovesi

Kyllästymättömässä vyöhykkeessä painovoiman vaikutuksesta liikkuva vesi.

Vakoutuma

Pienimuotoinen, jäätikön virtauksen aiheuttama moreenipinnan juovikkuus (engl. fluting).

Valliriutta

Pitkänomainen merellä rannikkoa myötäilevä koralliriutta, joka muodostuu kalkkipitoisten eliöiden kalkkirangoista (koralleista, kalkkipitoisista levistä, sienistä ym.).

Veiksel

Pohjois-Euroopassa käytetty nimitys viimeisestä jääkaudesta.

Vihreäkivi

Ominaisuudet

Päämineraalit: Kloriitti, amfiboli, epidootti

Väri: Tumma vihertävä

Raekoko: Pienirakeinen

Rakenne: Suuntautumaton tai heikosti suuntautunut

Esimerkkikuvia

Vihreäkivi on nimensä mukaisesti vihreää.
Vihreäkiven pinta rapautuu vaalean vihertäväksi.
Vihreäkiven rapautunutta pintaa.
Vihreäkiven lohkopintaa läheltä tarkasteltuna.

Virtaama

Aikayksikössä (m³/vrk tai l/min) tapahtuva vesimäärän virtaus.