Radiohiiliajoitus

Radiometrinen ajoitusmenetelmä, jossa hyödynnetään luonnossa esiintyvää hiili- 14 -isotooppia. Menetelmällä päästään noin 50 000 vuoden ikiin.

Raekoon jakauma

Maalajien tiettyjä raekokoja olevien eri lajitteiden jakauma.

Rahkaturve

Rahkaturpeet ovat muodostuneet
vaatimattomista rahkasammalista ja saroista sekä varvuista, lyhenne St.

Rakeisuuskäyrä

Maalajien eri lajitteiden prosenttisesta jakaumasta piirretty summakäyrä.

Rakka

Lapissa lämpö- ja pakkasrapautumisen seurauksena kalliosta syntynyt kivikko tai louhikko.

Räme

Metsäinen suo, jonka puustona on etupäässä mänty.

Rantapalle

Aallokon ja talvisen jään työnnön kasaama rantaviivan suuntainen maavalli tai -penger.

Rantatasanne

Rantatörmän alapuolella oleva tasanne, jonka uudelleen kerrostunut lajittunut aines on peräisin aallokon kuluttamasta törmästä.

Rantavalli

Rantaviivan suuntainen valli, joka on syntynyt aallokon kuluttamasta, lajittelemasta ja uudelleen kerrostamasta aineksesta; vedenpinnan jatkuva lasku synnytti sarjan rantavalleja.