Radiohiiliajoitus

Radiometrinen ajoitusmenetelmä, jossa hyödynnetään luonnossa esiintyvää hiili- 14 -isotooppia. Menetelmällä päästään noin 50 000 vuoden ikiin.

Rahkaturve

Rahkaturpeet ovat muodostuneet
vaatimattomista rahkasammalista ja saroista sekä varvuista, lyhenne St.

Rakeisuuskäyrä

Maalajien eri lajitteiden prosenttisesta jakaumasta piirretty summakäyrä.

Rakka

Lapissa lämpö- ja pakkasrapautumisen seurauksena kalliosta syntynyt kivikko tai louhikko.

Räme

Metsäinen suo, jonka puustona on etupäässä mänty.

Rantapalle

Aallokon ja talvisen jään työnnön kasaama rantaviivan suuntainen maavalli tai -penger.

Rantatasanne

Rantatörmän alapuolella oleva tasanne, jonka uudelleen kerrostunut lajittunut aines on peräisin aallokon kuluttamasta törmästä.

Rantavalli

Rantaviivan suuntainen valli, joka on syntynyt aallokon kuluttamasta, lajittelemasta ja uudelleen kerrostamasta aineksesta; vedenpinnan jatkuva lasku synnytti sarjan rantavalleja.