Neva

Puuton, rahkasammalta tai saroja kasvava suo (vrt. letto).

Nielu-uoma

Jäätikön reunan alle rinteeseen syntynyt uoma, kohtisuoraan jäätikön
reunaa vasten.

Nuori siirros

Murtumapinta tai ruhjevyöhyke, jota pitkin vierekkäiset maankamaran lohkot ovat siirtyneet toisiinsa nähden pystysuunnassa.