Laakiobasaltti

Vaaka- tai loiva-asentoinen ja hyvin laaja-alainen rakopurkauksesta maanpinnalle levinnyt basalttinen laavavirta tai sarja basalttisia laavavirtoja.

Laaksontäyte

Sulamisvesien jäätiköstä vapautuneen alueen laaksoihin kerrostama lajittuneen aineksen tasanne.

Laattatektoniikka

Geologian ala, joka tutkii litosfäärin laattojen syntyä, kehitystä ja tuhoutumista sekä näiden prosessien syitä.

Laava

Maan pinnalle tai meren pohjalle purkautunut sula kiviaines.

Lähde

Paikka jossa pohjavesi virtaa luonnon oloissa kallio- tai maaperästä maanpinnalle tai vesistöjen pohjalle.

Laide

Keidassuosta: suon reuna-alueen se suurmuoto-osa, joka saa ravinteensa pääasiassa ympäristön kivennäismailta valuvien vesien mukana.

Lamprofyyrit

Juonikiviryhmä, jonka kivet ovat rakenteeltaan porfyyrisiä; hajarakeina on mafisia mineraaleja, maasälpää on vain perusmassassa.