Impaktiitti

Meteoriittitörmäyskraatereihin liittyvä seoskivi, jossa on sekaisin kivenkappaleita, mineraalisiruja ja sulanutta tai osittain sulanutta kiveä. Syntynyt räjähdyksessä rikkoutuneen, sulaneen ja kaasuuntuneen kiven sekoittuessa; ks. myös kärnäiitti, sueviitti.

Intruusio

Magmakivimassa, joka on raivannut tiensä sulassa tilassa ympäröivään sivukiveen.

Iskos

Sedimenttien ja sedimenttikivien mineraalirakeiden välinen hienorakei- nen tai uudestikiteytynyt sidos, ”kitti”.

Isobaasi

Maankohoamisen tai -laskeutumisen samanarvonkäyrä.