Geologia ammattina

Geologi kenttätöissä. Kuva: Teemu Karlsson

Työkseen geologit mm.

 • tutkivat maankamaran rakennetta ja koostumusta sekä elämän kehitys-historiaa
 • kartoittavat maa- ja kallioperää
 • etsivät ja tutkivat malmeja, teollisuusmineraaleja, rakennuskiviä, pohjavettä ja muita maankamaran raaka-aineita
 • toimivat ympäristöasiantuntijoina kunnissa ja valtionhallinnossa
 • tutkivat maa- ja kallioperän rakennettavuutta
 • toimivat tutkijoina ja opettajina.

Työ on luonteeltaan luonnonläheistä: tehtävistä riippuen geologi voi tehdä runsaasti kenttätöitä maastosta tai ainakin välillä piipahtaa kentällä. Koulutuksesta ja kiinnostuksesta riippuen geologi voi sijoittua hyvinkin erilaisiin tehtäviin eli ammatti on monipuolinen. Geologit itse tietysti kokevat työnsä kiinnostava ja palkitsevana, mutta työ on tärkeää myös yhteiskunnallisesti.

Geologit voivat sijoittua esim.

 • Geologian tutkimuskeskukseen
 • ympäristöhallintoon
 • yliopistoihin ja korkeakouluihin
 • kuntien palvelukseen
 • malminetsintä- ja kaivosyhtiöihin
 • insinööri- ja suunnittelutoimistoihin
 • rakennusyhtiötöihin, erityisesti maa- ja vesirakennusalalle
 • tielaitokselle.

Suomessa työnantajat jakautuvat seuraavasti (%):

 • valtio (70)
 • yksityinen (23)
 • kunnat (4)
 • muu (3)

Geologia on alana kansainvälinen; suomalaisia geologeja toimii tätä nykyä asiantuntijoina kaikilla mantereilla – myös Antarktiksella. Geologin ammatin profiili on viimeaikoina monipuolistunut ja geologisen asiantuntemuksen merkitys on korostunut esimerkiksi ympäristöalalla. Lähiaikojen työllisyystilanne on uusien kaivoshankkeiden vuoksi hyvä. Geologin keskipalkka on 3848 €/kk (vuonna 2010).

Geologin perustutkinto on filosofian maisteri (FM) ja perustutkinnon voi suorittaa Helsingin, Turun ja Oulun yliopistoissa, sekä Åbo Akademissa. Perustutkinnon aloituspaikkoja on yhteensä noin 60. Yliopistoista valmistuu luonnontieteiden kandidaatteja (LuK, n.3 vuotta) ja filosofian maistereita (FM, n. 2 vuotta kandidaatin tutkinnon päälle). Opintojen alkuosa (LuK-tutkinto) on kaikille sama, erikoistuminen tapahtuu opintojen loppupuolella (FM-tutkinto). Opintoihin kuuluu paljon harjoitus-, laboratorio- ja kenttätöitä luentojen ja kirjatenttien lisäksi. FM-tutkinnon laajuus on 300 opintopistettä ja keskimääräinen suoritusaika on 7-8 vuotta (vuoden 2008 tilasto). Geologiaan liittyviä aloja voi opiskella lisäksi Teknillisessä Korkeakoulussa ja Tampereen Teknillisessä Yliopistossa, joista valmistuu kaivostoiminnan, kaivosprosessien ja georakentamisen diplomi-insinöörejä.

Geologien perinteinen edunvalvontajärjestö on Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu ry, jonka keskusjärjestö on Akava. Liittoon kuuluu noin 600 geologia.