Geologinen yhteisö

Suomen Kansallinen Geologian Komitea (SKGK) Toimii Suomen linkkinä kansainväliseen geologiseen yhteistyöhön. Vuonna 1968 perustettu SKGK pyrkii edistämään geologian opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Geologian tutkimuskeskus (GTK) Työ- ja elinkeinoministeriön alainen virasto, joka tutkii kallio- ja maaperää. GTK:lla on Suomessa kuusi toimipistettä eri puolilla maata: Otaniemessä Espoossa, Kuopiossa, Kokkolassa, Rovaniemellä, Lopella ja Outokummussa. GTK perustettiin vuonna 1886, jolloin nimenä oli Geologinen Komissioni.

  • GTK:n Kivinäyte -sivusto
  • GTK:n Hakku-palvelun avulla voit hakea ja ottaa käyttöön erilaisia geologisia tietotuotteita. Löydät palvelusta Suomen geologiaan kytkeytyvän paikkatiedon, dokumentit ja metatiedot 1800-luvulta nykyhetkeen.

Geologia suomalaisissa yliopistoissa. Suomessa geologiaa voi lukea neljässä yliopistossa:

Geologian opiskelijoiden ainejärjestöjä

  • Vasara ry Helsingin yliopiston geologian opiskelijoiden vuonna 1937 perustama ainejärjestö.
  • Pulterit ry Vuonna 1960 perustettu Turun yliopiston ja Åbo Akademin geologian opiskelijoiden yhteinen ainejärjestö.
  • Nikoli ry Oulun yliopiston geotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.

Geologian alan ydistyksiä ja seuroja

  • Suomen Geologinen Seura SGS Vuonna 1886 perustettu SGS on maamme suurin ja vanhin geologian alan yhdistys. Seuran tarkoituksena on edistää geologista ja mineralogista tutkimusta maassamme sekä lisätä harrastusta näihin tieteisiin.
  • Vuorimiesyhdistys ry Vuonna 1943 perustettu Vuorimiesyhdistys edistää kaivos-, rikastus-, metallurgisessa ja materiaaliteknisessä teollisuudessa ja niihin liittyvillä aloilla toimivien jäsenten ammatillista tietotaitoa ja verkostoitumista erilaisten koulutus- ja seminaaritapahtumien avulla.
  • Suomen Maaperätieteiden Seura ry Edistää maaperätieteitä ja niiden soveltamista Suomessa.

Kiviharrastus

Geologian alaan liittyviä säätiöitä