Geologinen yhteistyö

Suomen linkkinä kansainväliseen geologiseen yhteistyöhön toimii vuonna 1968 perustettu Suomen Kansallinen Geologian Komitea (SKGK). SKGK pyrkii edistämään geologian opetusta, tutkimusta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

SKGK on jäsenenä kansainvälisessä geologisten tieteiden unionissa (International Union of Geological Sciences, IUGS), joka on 1961 perustettu 117 maan kansallisten komiteoiden kattojärjestö.

SKGK toimii myös Kansainvälisen Geotieteiden Ohjelman (International Geoscience Programme, IGCP) kansallisena yhteistyökomiteana.

SKGK:n asettaman Suomen Stratigrafian Komitean (SSK) tehtävänä on edistää hyvien stratigrafisten nimeämis- ja luokittelukäytäntöjen sekä täsmällisen geologisen terminologian toteutumista suomalaisessa geologisessa tutkimuksessa.