Geologi-lehti 3/2017 ilmestynyt

Geologi on Suomen Geologisen Seuran lehti, joka julkaisee geologisia ja geologiaa sivuavia artikkeleita, katsauksia, keskustelupuheenvuoroja, uutisia ja tiedonantoja sekä kirjojen ja muiden julkaisujen esittelyjä.

Uusimmassa Geologissa (3/2017) mm.:

OpenFIRE - Suomen syvyydet avataan verkkoon (Aku Heinonen, Aleksi Aalto, Sakari Väkevä, Pekka J. Heikkinen ja Annakaisa Korja): Uusi OpenFIRE-verkkopalvelu tuo Suomen heijastusseismisiä aineistoja Internetiin ja pyrkii edistämään avoimen tutkimusdatan kulttuuria.

Kerrostunut ja puuttuva aika (Joonas Virtasalo): Stratigrafia, eli geologisten kerrostumien ja aikakausien luokittelu on yksi geologian kulmakivistä. Stratigrafista luokittelua käytetään mm. kivien ja sedimenttien ryhmittelyyn, niiden järjestämiseen suhteelliseen ikäjärjestykseen, ja kallio- ja maaperän ominaisuuksien ennustamiseen. Uusi lähestymistapa allostratigrafia tuo nyt uuden näkökulman sedimenttien luokitteluun.

Lehdessä myös raportti maaliskuussa Otaniemessä järjestetyiltä Geotieteiden tutkijapäiviltä, vuosien 2015–16 parhaimpina palkitut opinnäytteet, sekä tohtori Olavi Kouvon (1920–1927) muistokirjoitus.

Koko sisältö lehden verkkoversiossa.