Tietosuojaseloste

Geologia.fi -sivustolla kerätään anonyymiä kävijätietoa sekä palautetta.

Geologia.fi -sivustolta tallentuvia tietoja käytetään geologia.fi -portaalin kehittämiseksi tai vastausten antamiseksi käyttäjien geologisiin kysymyksiin. Lisäksi annettua palautetta tai esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia niihin voidaan käyttää kysymys-vastaus  -palstan ylläpitoon.

Palautteen antamisen tai kysymyksen esittämisen yhteydessä kysytään nimi ja sähköpostiosoite (kysymyslomakkeessa). Nimi ja sähköpostiosoite tallentuvat geologia.fi -sivuston tietokantaan, jossa palautteen käsittelijä tai geologiseen kysymykseen vastaaja voivat niitä katsoa. Näitä kysymyksen esittäjän tai palautteen antajan henkilötietoja ei portaalin sivuilla esitetä.

Tietokanta koostuu sähköisesti annettujen palautteiden ja/tai kysymysten sisältämistä tiedoista.

Palaute ja/tai kysymys säilytetään tietokannassa kunnes siihen on vastattu, jolloin se siirtyy arkistoon (samassa tietokannassa).

Annettuja tietoja ei luovuteta eteenpäin. Geologia-aiheiset kysymykset voidaan kuitenkin siirtää ko. alueen  asiantuntijan vastattavaksi.

Rekisteriä ylläpitää Suomen Kansallinen Geologian Komitea (SKGK). Yhteyshenkilönä toimii: Juha Karhu, puh: 09-191 50834, sähköposti: juha piste karhu at helsinki piste fi.