Tulivuorenpurkaukset aiheuttivat kriisin varhaiskeskiajalla

Historialliset kirjoitukset, arkeologiset tutkimukset ja muut löydetyt todisteet viittaavat ankariin ilmastollisiin muutoksiin 500-luvun puolessa välissä. Uusien, jäätiköistä kairattujen näytteiden perusteella sään vaihtelu johtui kahdesta suuresta tulivuorenpurkauksesta, joiden johdosta pohjoisen pallonpuoliskon ilmasto kylmeni dramaattisesti vuosikymmeneksi.

Aikalaiskirjoitukset Välimeren alueelta kertovat ”mysteerisestä pilvestä”, joka himmensi auringonvalon vuosina 536 ja 537 jKr. Puiden vuosilustot todistavat heikoista kasvukausista koko pohjoisella pallonpuoliskolla vuotta 536 seuranneina aikoina. Myös sosiaalisia ongelmia, kuten Euroopan ensimmäinen ruttoaalto vuonna 541, on liitetty tähän epätavalliseen luonnonilmiöön.

Vuoden 536 viileneminen on nyt yhdistetty vulkaaniseen toimintaan. Tutkijat havaitsivat vulkaanista alkuperää olevaa rikkiä Etelämantereen ja Grönlannin jäätiköistä otetuista kairasydämistä, joiden perusteella 500-luvun puolessa välissä sattui kaksi suurta tulivuorenpurkausta, ensimmäinen vuonna 536 ja toinen vuonna 540. Tutkijoiden mukaan jo yksi purkaus olisi viilentänyt ilmastoa huomattavasti, mutta kaksi niin ajallisesti toisiaan lähellä olevaa purkausta aiheutti luultavasti vuosikymmenen kestävän kylmän jakson.

Myös lähempänä nykyaikaa sattuneiden vulkaanisten purkausten on havaittu vaikuttavan ilmastoon ja ihmiskuntaan. Esimerkiksi Indonesiassa vuonna 1815 purkautunut Tambora-tulivuori syöksi taivaalle niin paljon tuhkaa ja rikkiä, että vuosi 1816 tuli tunnetuksi Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa ”vuotena ilman kesää”, jolloin epätavallisen alhaiset lämpötilat johtivat heikkoihin satoihin ja nälänhätään.

Tutkijat mallinsivat vuosien 536 ja 540 purkauksia jäisistä kairasydämistä saadun tiedon ja historiankirjoitusten perusteella, arvioiden purkausten suurusluokan ja mahdollisen sijainnin, sekä pienhiukkasten leviämistä ilmakehässä. Tulosten perusteella ilmasto kylmeni eniten Euroopan pohjois- osissa, josta on myös löydetty arkeologisia viitteitä merkittävistä sosiaalista levottomuuksista purkausten aikoihin.

Vielä ei kuitenkaan tiedetä tarkkaan, mikä tai mitkä tulivuoret purkautuivat, mutta tutkijoilla on joitakin Keski-Amerikassa, Indonesiassa ja Pohjois-Amerikassa sijaitsevia ehdokkaita.

Lähde: Hemholz Centre for Ocean Research Kiel