Merenpohjien kuumat lähteet yhä luultavammin osallisina elämän syntyyn

Uudet tutkimukset elämän synnystä vahvistavat käsitystä, jonka mukaan valtamerten pohjien kuumat lähteet olisivat toimineet Maan elämän syntysijoina. NASA:n avustamissa tutkimuksissa selvisi, että erityisesti emäksiset lähteet sopivat erityisen hyvin tuottamaan elämälle välttämättömiä kemiallisia peruspalikoita ja energiaa. Tutkijat toivovat uusien tulosten auttavan elämän löytämisessä muualta aurinkokunnasta, sillä niiden perusteella voidaan keskittyä tietynlaisten kemiallisten olosuhteiden etsimiseen.

Mustiksi savuttajiksi kutsuttuja valtamerten pohjien lähteitä syntyy, kun kuuma maankuoren vesi nousee merenpohjan läpi rikastuen samalla siihen liuenneista mineraaleista, erityisesti sulfideista. Kohdatessaan kylmemmän meriveden, mineraalit saostuvat ja muodostavat lähteen ympärille suppilomaisen muodostelman. Nämä lähteet ovat yleensä sulfidien vuoksi mustia ja happamia, mutta myös kalkkipitoisempia emäksisiä lähteitä esiintyy. Nämä ”valkoiset savuttajat” olivat erityisesti tutkijoiden mielenkiinnon kohteena.

Tutkijoiden mukaan varhaisten valtamerten vesien sisältämä hiilidioksidi ja emäksisten savuttajien metaani ja vety ovat luultavasti muodostaneet asetaattia, joka sopii hyvin pohjaksi muille biologisille molekyyleille. Savuttajien geokemia mahdollistaa myös reaktiot, joiden avulla epäorgaanisista mineraaleista voidaan koota monimutkaisempia hiiliyhdisteitä, joita ensimmäiset solut ovat pystyneet käyttämään energiana. Lisäksi havaittiin, että jotkut varhaisimmista elämän entsyymeistä muistuttavat emäksisistä savuttajista saostuneita mineraaleja. Näiden kuumien savuttajien olosuhteet ovat siis hyvin suotuisat antamaan elämälle sen tarvitsemat lähtökohdat.

Lähde: NASA