Kopparkis

Egenskaper

Formel: CuFeS2

Glans: Metallisk

Färg: Mässinggul, skiftar svagt i grönt. Ofta oxiderad så att ytan skiftar i granna interferensfärger

Streckets färg: Grönsvart till svart

Hårdhet: 3,5 – 4, spröd

Kristallform: Tetragonal. Kristaller sällsynta, förekommer vanligen som finkorniga och täta aggregat

Spaltbarhet: Tydlig enligt (201), ojämnt brott

Densitet: 4,1 – 4,3

Genomskinlighet: Opak

Förekomst: Förekommer tillsammans med pyrit, blyglans och zinkblände. Liknar pyrit och magnetkis. Skillnader är att pyrit är betydligt hårdare och magnetkis är bronsfärgad och magnetisk. I Finland har Pyhäsalmi, Outokumpu, Luikonlahti och Hammaslahti gruvor viktiga kopparkisförekomster

Användning: Kopparkis är det vanligaste och viktigaste kopparmineralet (Cu=35%). Innehåller ofta små mängder guld och silver. Används som elektrisk ledare i kablar och elektronik samt i legeringar som brons (med tenn) och mässing (med zink)

Namnets ursprung: Chalcopyrite från grekiska chalcos (koppar) och pyrit

Bilder