Mineraler

Mineral delas in i olika klasser på basis av deras kemiska sammansättning. Text för mineralier av Jennifer Juslenius och Cecilia Aarnio

Grundämnen

  | Diamant | Grafit | Guld | Koppar | Silver | Svavel |

Sulfider

 | Blyglans | Kopparkis | Magnetkis | Pyrit | Zinkblände |

Oxider och hydroxider

 | Brucit | Götit | Hämatit | Ilmenit | Korund | Kvarts | Limonit | Rutil | Sprinellgruppen |

Halider

 | Fluorit | Halit (stensalt) |

Karbonater

 | Dolomit | Kalcit | Magnesit | Malakit |

Sulfater

 | Baryt (tungspat) | Gips |

Fosfater

 | Apatit | Monazit |

Silikater

 | Amfiboler | Andalusit | Beryll | Biotiitti | Epidot | Fältspalter | Glimrar | Granat | Klorit | Kordierit | Kyanit | Lermineral | Nefelin | Olivin | Pyroxener | Serpentin | Sillimanit | Skapolit | Staurolit | Talk | Titanit | Turmalin | Wollastonit | Zeolit | Zirkon |