Jordklotet

Rubrik Författare
Kärnan, manteln och jordskorpan Redaktör Cecilia Aarnio. Efter Ari Brozinskis artikel Ydin, vaippa ja kuori.
Differentieringen Redaktör: Cecilia Aarnio. Efter Ari Brozinskis artikel Differentaatio.
Kratoner Redaktör: Cecilia Aarnio. Efter Ari Brozinskis artikel Kratonit.
Astenos- och litosfären Redaktör: Cecilia Aarnio. Efter Ari Brozinskis artikel Astenos- ja litosfääri.
Det unga jordklotet Redaktör: Cecilia Aarnio. Efter Ari Brozinskis artikel Nuori Maa.
Superkontinenter Redaktör: Cecilia Aarnio. Efter Ari Brozinskis artikel Maan supermantereet.
Plattektoniken Redaktör: Cecilia Aarnio. Efter Aro Brozinskis artikel Laattatektoniikka.