Bergarter

Text för bergarter av Cecilia Aarnio och Jennifer Juslenius

Magmatiska bergarter

| Andesit | Basalt | Dacit | Diabas | Diorit | Granitporfyr, kvartsporfyr | Granodiorit | Kuddlava | Lamprofyrgångar | Monzonit | Nefelinsyenit | Obsidian | Peridotit | Porfyrit | Ryolit | Syenit | Syenitporfyr | Tephra | Tonalit | Trakyt |

Metamorfa bergarter

 | Amfibolit | Eklogit | Fläckskiffer | Fyllit | Glimmerskiffer | Gnejs | Granulit | Grönsten eller grönskiffer | Hornfels | Kloritskiffer | Kvartsit | Leptit | Marmor | Migmatiitti | Serpentinit | Skarn | 

Sedimentära bergarter

 | Flinta | Gips | Kalksten | Kol | Konglomerat och Breccia | Lersten och lerskiffer | Organisk kalksten | Rivningsbreccia och mylonit | Sandsten | Siltsten | Stensalt eller halit |