Vyörykeila

Jyrkän rinteen juurelle rapautumisen seurauksena putoilleesta kiviaineksesta muodostunut kerrostuma.