Virtaama

Aikayksikössä (m³/vrk tai l/min) tapahtuva vesimäärän virtaus.