Vedenjakaja

Valuma-alueiden raja, selänne jolta vedet virtaavat eri suuntiin (pohjavedenjakaja ei aina yhdy pintavedenjakajaan).