Uurresuunta

Mannerjäätikön kallion pintaan kuluttaman uran suunta = jään liike- suunta.