Turvekerrostuma

Suokasvien maatumisjäännöksistä syntynyt eloperäinen kerrostuma.