Tulvakerrostuma

Joen tulva-altaaseen kerrostamaa mineraali- ja orgaanista ainesta.