Svekokarjalainen

Svekokarelidinen, svekokarelidien muinaisvuoristoon kuuluva.