Suhteistuneisuus

Maalajien rakeisuus jakautuu tasaisesti eri raekokoluokkiin.