Siitepölyanalyysi

Kvartäärigeologiassa käytetty kerrostuman siitepölykoostumukseen perustuva ajoitusmenetelmä.