Sanduri

Jäätikköjoen maalle kerrostama lajittuneen aineksen muodostuma, kuivan maan delta.