Salpakerros

Yhtä tai useampia pohjavesikerroksia rajoittava eristävä maakerros.