Rimpi

Aapasuon vetinen, suonpinnan keskitasoa alempana oleva pienmuoto (vrt. jänne).