Reunatasanne

Laakson rinteen ja jäätikkökielekkeen saumakohtaan kerrostunut tasapintainen lajittunut kerrostuma.